Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
4.10.2023 Cuculus canorus - Kukučka obyčajná 1 Trávnica Michal Bagala
4.10.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Trávnica Michal Bagala
4.10.2023 Aquila heliaca - Orol kráľovský 1 Trávnica Michal Bagala
2.10.2023 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 40 Dolný Štál Roman Slobodník a 1 ďalší
2.10.2023 Locustella luscinioides - Svrčiak slávikovitý 1 Dolný Štál Roman Slobodník a 1 ďalší
4.10.2023 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 9 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.10.2023 Accipiter nisus - Jastrab krahulec 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.10.2023 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
2.10.2023 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.10.2023 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 13 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.10.2023 Dryobates minor - Ďateľ malý 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
3.10.2023 Fringilla coelebs - Pinka obyčajná 71 Považská Bystrica Ivan Bartko
2.10.2023 Spinus spinus - Stehlík čížik 12 Považská Bystrica Ivan Bartko
1.10.2023 Sitta europaea - Brhlík obyčajný 4 Považská Bystrica Ivan Bartko
3.10.2023 Panurus biarmicus - Fúzatka trstinová 8 Levice Michal Bagala
3.10.2023 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 3 Levice Michal Bagala
2.10.2023 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 1 Levice Michal Bagala
2.10.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Levice Michal Bagala
2.10.2023 Grus grus - Žeriav popolavý 3 Malý Čepčín Martin Dobrota
1.10.2023 Perdix perdix - Jarabica poľná 25 Krakovany Dušan Briedik
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
4.10.2023   1 ex   Trávnica   Michal Bagala  
4.10.2023   2 ex   Trávnica   Michal Bagala  
4.10.2023   1 ex   Trávnica   Michal Bagala  
2.10.2023   40 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník a 1 ďalší  
2.10.2023   1 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník a 1 ďalší  
4.10.2023   9 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.10.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.10.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
2.10.2023   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.10.2023   13 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.10.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
3.10.2023   71 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
2.10.2023   12 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
1.10.2023   4 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
3.10.2023   8 ex   Levice   Michal Bagala  
3.10.2023   3 ex   Levice   Michal Bagala  
2.10.2023   1 ex   Levice   Michal Bagala  
2.10.2023   2 ex   Levice   Michal Bagala  
2.10.2023   3 ex   Malý Čepčín   Martin Dobrota  
1.10.2023   25 ex   Krakovany   Dušan Briedik  
Tips - sorting